Dealers Corner

Under RepliCon är det i Box 3 en Dealers Corner. Där finns en bokaffär, en intervjuscen, signering av böcker och det kringresande Fantikvariatet. Vill du veta mer om Dealers Corner? Bli intervjuad eller hålla en signering? Ansvariga för bokaffären är Elin Holmerin, intervjuer och signeringar håller Eva Holmquist i och Fantikvariatet sköts av Johan Anglemark. […]