Signeringstider i Dealers Corner

Även i år kommer det att finnas signeringstider i anslutning till bokbutiken. Signeringarna kommer att vara med i programmet. Det gör att anmälan till signeringar måste inkomma senast 2019-05-14. Varje signering är max 60 minuter. Schemaläggning kommer ske genom att man får boka en plats efter att anmälan stängts. Det kommer att finnas två signeringsbord. […]