Vid kommitténs möte 31 mars diskuterades ett antal programidéer. Det är inte säkert att dessa blir verklighet eller att titlarna blir de här, och det blir säkert fler än dessa. Språket är inte heller bestämt. Dessutom blir det allt det vanliga, intervjuer, författarfika, Alvarprisutdelning osv. Kom gärna med fler förslag!

Föredrag:

Plants in SF (Jerry Määttä)

Västerås-traktens arkeologi (Martin Rundkvist)

Female masculinity in feminist SF (Anna Bark Persson)

Dokusåpor i SF (Daniel Brodén)

Hur sci-fi-film påverkar hur vi visualiserar framtiden (Carina Söderlund)

Math of black holes (Edmund Schluessel)

Paneldiskussioner:

Replikanter och androider i litteraturen

Hur påverkas samhället av automatisering och AI?

Äventyrsspels romanutgivning

Cosplay och reenactments – hur görs de?

Hur funkar sf-fandom?

Vad fanns i fanzinen?

Att skriva fantastik för olika medier, litteratur, film, spel osv.

Vad finns det för bra poddar inom området?

Robotars könsidentitet i fantastiken

Hur kan vetenskap och sf befrukta varandra i populärjournalistiken?

Manga och anime – fantastik inspirerad av japansk kultur