Science fiction och fantasy slås ibland ihop till ”fantastik”. Det finns många beskrivningar av vad fantastik är, men en enkel är att det i berättelsen finns något som inte är realistiskt idag. Om det sedan görs sannolikt på något effektivt sätt är det sf, annars är det fantasy. Skräck räknas också in i fantasy. Framför allt behandlas litteratur, film, tv-serier och tecknade serier som är avsedda för vuxna, inklusive ”unga vuxna” (YA = young adults). Men det finns ingen skarp gräns.

En sf-kongress är ett deltagarevenemang. Alla är med på samma villkor, som deltagare som hjälps åt för att få arrangemanget att gå runt organisatoriskt och ekonomiskt. Vem som helst är välkommen att hjälpa till med något bakom kulisserna. En sf-kongress delas inte upp i arrangörer och kunder, och därför köper man inte biljett till kongressen. Man betalar medlemsavgift. Även kommittén betalar medlemsavgift!

Den första svenska sf-kongressen, LunCon, hölls i Lund 1956. Vill du veta mer om science fiction-fandom (dvs det nätverk av människor som arrangerar de här kongresserna), så finns det information på Fandom.se.

Vad är en sf-kongress inte?
En sf-kongress är inte ett spelkonvent eller en mässa. Medlemmarna på en sf-kongress överlappar såklart en hel del med deltagarna på andra roliga evenemang som t.ex. GothCon, Sci-Fi-mässan eller Comic Con, men en sf-kongress har ett lite annat fokus. Även om det brukar finnas saker att köpa (mest böcker), spel att spela och några personer som klär ut sig, så ligger fokus på panel- och gruppdiskussioner, föredrag och workshops. Och även om programmet handlar om fantastik i alla former – film, tv, spel osv – brukar tonvikten ligga på litteratur.

Swecon är den årliga nationella sf-kongressen. Du kan hitta mer information på Wikipedia, och på hemsidorna för de senaste Swecon: Fantastika 2018Fantastika 2016 och ConFuse 2015.