africkaSparsmakad skildring av hur aliens besöker jorden utan att visa intresse för kontakt med mänskligheten. Huvudperson en svensk journalist som råkar befinna sig i Västafrika där det utomjordiska besöket först manifesterar sig.

Läsarens intresse drivs av skildringen av huvudpersonernas relationer.
http://www.kgjohansson.se

Titel: Africka
ISBN: 978-91-8771-121-3
Genre: SF
Författare: KG Johansson
Förlag: Wela förlag

Första boken i en trilogi.

/Inge van Wett
-det perifera är det centrala