enhorningen_1Titel: Enhörningens noveller
Genre: Fantastik

Finlandssvensk fandoms hemsida Enhörningen innehåller bland annat ett ganska stort antal fantastiknoveller på svenska läsbara på nätet och i många fall nedladdningsbara till läsplatta. En del är så kallade drapor – d.v.s. kortnoveller – en drapa får inte omfatta mer än 100 ord.

/Inge van Wett
-det perifera är det centrala