Programbladet till Picnicon2017 är klart. Där finns alla programpunkter samt en förteckning över de medverkande. Välkommen!